Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tag Gems Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.01.2020. Viimeisin muutos 31.01.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Tag Gems Oy, Unioninkatu 15, 00130 Helsinki

info@taggems.com

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jonne Rönkkö, jonne@ronkkojewelry.fi, +358442364643

3. Rekisterin nimi

Tag Gems Oy asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ja keräämisen tarkoitus asiakkaan suostumuksella Tag Gems Oy:n yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito.

Antamiesi tietojen perusteella pystymme toimittamaan tilaamasi tuotteet, laskutuksen, mahdolliset palautus ja reklamaatio tilanteet. Jos tilauksesi yhteydessä ilmenee ongelmia voimme käyttää tietojasi, jotta pystymme ottamaan sinuun yhteyden.

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan käyttää myös mahdollisten tarjousten, uutiskirjeiden ja muiden Tag Gems Oy:n toimintaan liittyvien tapahtumien ilmoittamiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai asiakkaiden profilointiin. 

 5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • etu- ja sukunimi

 • yrityksen nimi ja yrityksen y-tunnus

 • osoitetiedot

 • puhelinnumero

 • sähköpostiosoite

 • suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset

 • maksu- ja laskutustiedot

 • käyttäjätunnus

 • asiakasnumero

 • tilaushistoria

 • asiakaspalautteet ja yhteydenototTietoja säilytetään kunnes asiakas itse pyytää niitä poistettavaksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli luovutat henkilötietoja eri tahoille, kerro tässä mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti  rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).